Elindult a bérlakás pályázat III.

Újabb lakásokra pályázhatnak az erzsébetvárosiak.

Önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel történő bérbeadására. Meghirdetés napja: 2020. november 30.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Bp. Erzsébet körút 6., továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) (a továbbiakban: „Kiíró”) pályázati eljárás keretében önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakásokat hirdet meg, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel (felújítási kötelezettség) vállalásával történő bérbeadásra.

A bérbeadás időtartama: 5 + 5 év határozott időtartam, mely a bérlő kérelmére, az előbérleti jog alapján további határozott időre meghosszabbítható.

Az eljárást az Önkormányzat megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. bonyolítja le. Az ajánlatok elbírálása a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban: „Elbíráló”) a hatásköre. Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján – www.evin.hu – letölthető.

A pályázat benyújtásának módja személyesen vagy postai úton:

Személyesen: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékleteivel egy példányban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1072 Budapest, VII. Klauzál tér 11. szám Vásárcsarnok, galéria szint) a Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt
borítékban „Bérlakás pályázat III.” felirattal ellátva lehet benyújtani.

A benyújtás határideje: 2021. január 18. (Hétfő) 18.00 óráig.

Postai úton: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékleteivel egy példányban (ajánlottan) az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, VII. Damjanich u 12. sz. szám) Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt borítékban. „Bérlakás pályázat III.” felirattal ellátva lehet benyújtani. A postai feladás akkor érvényes, amennyiben a feladás legkésőbbi dátuma 2021. január 18.

A pályázatok bontására 2021. január 20-én (szerda) du. 14.00 órakor zártkörűen körűen kerül sor az EVIN Zrt. jogi képviselőjének jelenlétében, a Zrt. Bp. VII. ker. Damjanich u. 12 szám alatti hivatalos helyiségében.

Erzsébetváros Önkormányzata

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.