November végén lomtalanítás!

Az Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Nonprofit Zrt.) nyilvánosságra hozta Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros 2020. évi lomtalanításának időpontját. A lomok kikészítésének időpontja: 2020. november 27. – 2020. november 28.

(Kérjük, hogy a lomokat az FKF Nonprofit Zrt. által a lomtalanítást megelőzően küldött hivatalos tájékoztatólevélben megjelölt napon, este 18 óra után helyezzék ki!)

A lomok elszállításának időpontja: 2020. november 28. – 2020. november 29.

 A lomok kihelyezésének módja:

 • A lomokat a lakóházak előtti, az FKF Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő járműveivel jól megközelíthető közterületre szükséges kihelyezni.
 • A lomok kihelyezése az úttestre nem lehetséges, mert akadályozhatja a forgalmat, illetve balesetet okozhat.

A veszélyes, illetve egyéb különleges kezelést igénylő hulladékok díjmentes átvételének helyszíne és időpontja: 2020. november 28-29. 10:00-16:00 óra között, a Rózsák tere 4-5. melletti közterületen. A gyűjtőpontokon a lakosság által leadható veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok típusai és egyszeri alkalommal leadható mennyiségei:

 • sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg)
 • festékmaradék és göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg)
 • olajos műanyagflakon (5 kg)
 • oldószerek, hígítók (5 liter)
 • növényvédőszerek (5 liter)
 • akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg)
 • elektromos és elektronikai hulladék (2 db)
 • gumiabroncs (8 db)
 • szórópalack (1 kg)
 • fénycső (10 db)
 • gyógyszer (1 kg)

A veszélyes hulladékot, illetve egyéb különleges kezelést igénylő hulladékot kizárólag a fenti időpontokban ideiglenesen felállított gyűjtőponton lehet leadni!

Az FKF Nonprofit Zrt. minden kerületi lakos postaládájába eljuttat egy hivatalos tájékoztatót a lomtalanításról, várhatóan november 11-13. között. Kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a tájékoztatóban megjelölt időpontban és az abban ismertetett módon készítsék ki a lomokat!

Kérjük, ne helyezzenek ki a lomtalanításnál:

 • a háztartásokban naponta képződő hulladékot;
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot;
 • veszélyes hulladékot;
 • építési törmeléket;
 • gumiabroncsot;
 • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű);
 • szénport, hamut;
 • földet;
 • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladékot;

Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra használják az ingatlan szelektív gyűjtőtartályait, illetve a lakossági hulladékudvarokat!

Az FKF Nonprofit Zrt. a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, illetve használójának a kötelessége.

Erzsébetváros Önkormányzata

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.