Németh Péter: 2030 közel van

A fideszes szavazók többsége az Európai Uniót látja a legveszélyesebb partnernek – állapította meg az Idea Intézet felmérése. Ami nem jelent egyebet, mint hogy erőteljesen hat rájuk az a propaganda és politika, amelyet a párt vezetői hirdetnek az elmúlt években. Miközben a lakosság döntő többsége változatlanul kitart amellett, hogy Magyarországnak ebben a közösségben van a helye, a kormánypárt hívei jelentősen eltávolodtak az EU-tól. Böcskei Balázs, az intézet vezetője szerint ezt az magyarázza, hogy a vezetők rendre olyan üzeneteket fogalmaznak meg, amelyek szerint az Unió veszélyforrást jelent Magyarországra.

Az eredmény még akkor is meglepő, ha tudjuk, látjuk: Orbán Viktor és csapata lassan egy évtizede folytat egyre értelmezhetetlenebb harcot az európai szövetséggel, hangsúlyoz szuverenitást, nemzetállamot, miközben persze a közösségtől érkező pénzre apellál. Kövér László, aki egyre radikálisabban fogalmaz, legutóbb a Katolikus Rádiónak nyilatkozta: nem merne nagy tétekben fogadni arra, hogy az Unió 2030-ban is létezni fog.

Természetesen nincs egyedül ezzel a jóslatával, sokan aggódnak a már közeljövőnek számító 2030-as lehetséges felbomlás miatt, de egyáltalán nem mindegy, ki milyen indokot állít mögé. A magyar parlament elnöke szerint az egyik oldalon azok állnak, akik azt gondolják, létezhet olyan demokrácia, amely a korlátlan szabadságra épül, a másik oldalon azok, akik szerint a demokrácia a rend és a szabadság egyensúlyára épülhet csak. Hozzátette: a demokrácia nem lehet ellentétes a többség akaratával, márpedig úgy látszik, Európában most ez lesz a trend.

Természetesen Kövér kijelentése nélkülöz minden valóságalapot, már ami a többség akaratának háttérbe szorítását illeti. Pont a Fidesz az, amely – Európában is fertőző módon – elsöpör az útjából minden demokratikus intézményt, és manipulatív módon – ld. nemzeti konzultáció – befolyásolja a közvéleményt, alakítja politikáját saját, nyers hatalmi érdekei szerint.

Ennek egyik elengedhetetlen eszköze az Európai Unió démonizálása, veszélyességének hangsúlyozása. A Fidesz mai politikájának útjában van egy olyan szövetség, amely elvárná tagjaitól a demokratikus értékek betartását, de saját merev szabályai miatt nem tud hatékonyan fellépni azok ellen, akik semmibe veszik ezen értékeket, és inkább a bomlasztásban érdekeltek.

Pont ez a nehézkesség az, ami miatt mások is tartanak az Unió szétesésétől. Csakhogy az alapállás mennyire más, mint Kövéré. Legutóbb Kaltenbach Jenő volt ombudsman nyilat- kozott  erről: ő is azt mondja ugyan, hogy nem áll messze az Unió a széteséstől, de az okot éppen az olyan országok magatartásában jelöli meg, mint amilyen Magyarország.

Ha ugyanis a közösség képtelen betartatni azokat a szabályokat, amelyek alapján létrejött a szövetség, ha a magukat nemzetállamoknak nevezők kényük-kedvük szerint szemezgetnek az alapértékekből, akkor az Uniónak megszűnik a létjogosultsága. 2030 – ebből a szempontból – nagyon közel van. Orbán minimum addig akar uralkodni.

(Forrás: Népszava)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.