Kazah, magyar két jó barát

A demokrácia a régi görög felfogás szerint kormányzati formát is jelent, “vagyis a véleményszabadságnak meg a részvételnek végül is egy hatékony és stabil kormányzásban kell testet öltenie” – ezt mondta Orbán Viktor Kazahsztánban, és azt is kifejtette, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni: a demokrácia nem csak azt jelenti, hogy az emberek részt tudnak venni a választáson, megadatik a lehetőség, hogy beleszóljanak a közös ügyek megvitatásába. És hogy teljes legyen a kép, illesszünk ide még egy Orbán-idézetet, ugyancsak Kazahsztánból: ma a legsikeresebb országok a legstabilabb rendszerű országok. Kazahsztán élen járt a stabilitás tekintetében.

Meg kell állapítanunk: a magyar miniszterelnök egészen új alapvetéseket fogalmaz meg. Ezek persze maximálisan illeszthetők az ő kormányzati filozófiájához, jelesül, hogy minden hatalmat összpontosítsunk egy kézben. És ha innen indulunk ki, akkor a fentebbi kijelentések mindegyikét pontosan tudjuk értelmezni. Azt is, amikor arról beszél, hogy a véleményszabadságnak és a részvételnek egy hatékony és stabil kormányzásban kell testet öltenie. 

Ha nem itt élnénk, Magyarországon, és nem látnánk a miniszterelnök törekvéseit, bízvást nevezhetnénk értelmetlennek a mondatot. Hiszen mi köze a vélemény szabadságának a stabil kormányzáshoz? Legfeljebb az, hogy egy önmagában biztos, a demokráciát nemcsak hirdető, de gyakorló hatalom valóban megtesz mindent a vélemény szabad kifejtése érde- kében, nem pedig maga alá gyűri a nyilvánosság kilencven százalékát, és egzisztenciálisan igyekszik megölni az eltérő véleménynek felületet adó médiát.

Ebből pedig következik a második gondolat orbáni értelmezése is, az tudniillik, hogy Orbán világában nem a választás a demokrácia leglényegesebb eleme. Ezzel aztán fel is menti önmagát annak felelőssége alól, hogy a választási rendszert teljesen a saját győzelme szolgálatába állította. Minek a stabilitás illúzióját kockázatnak kitenni, hiszen a demokrácia gyakorlására ott van az általa kidolgozott módszer, a nemzeti konzultáció rendszere, amelyben a manipulált kérdésekre adott, ellenőrizetlen állampolgári válaszokkal fedik le a saját érdekükben meghozott intézkedéseket. Így nyeri el a rezsim a legitimitását, amelynek fedezete – ugyancsak az orbáni világban – maga a stabilitás. A miniszterelnök szerint ugyanis a legsikeresebb országok a legstabilabb rendszerű országok, és e tekintetben Kazahsztán az élen jár. 

Orbán világképében bizonyosan. Nyugodtan állíthatjuk: immár nemcsak azt mondja vendéglátójának, amit az hallani akar, hanem így is gondolja. Számára Kazahsztán, ahol a választások igencsak formálisak, ahol a stabilitást maga a diktatúra biztosítja, valóban példaként szolgál. Így válik kerek egésszé a koncepció: nem fontos a vélemény szabadsága, nem fontos a választás, mindent pótol a stabil kormányzás. A kézben tartott hatalom. Az egy kézben tartott hatalom. 

Büszkék lehetünk: mára Magyarország felzárkózott a demokrácia mintaállamaihoz. Hajrá Kazahsztán, hajrá magyarok.

Németh Péter

(Forrás: Népszava)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.