Önnek is joga van tudni

Hogy a régi vicc poénját idézzük: ügyes! Mármint az, hogy a Fidesz (amelyik mégiscsak egy párt, illetve hát… de ezt most hagyjuk) a kormány pénzén folytat intenzív kampányt Brüsszel ellen, hogy tagjai minél nagyobb létszámban mehessenek ki Brüsszelbe. És ott betakaríthassanak soktízezer kalapnyi eurót, amiből majd ész-dolgában-Zuckerberget-kenterbe-verő Lőrinc meg a többi kisebb kaliberű izé… „üzletember” toronyórát épít a kacsalábon forgó gyémántpalotájára.

Ennek a kampánynak valóban csudálatos eleme az országot elborító rengeteg remekmívű plakát, amelyeken két idősebb férfit nagyjából a Drakulától Lex Luthorig terjedő tarto- mányban ábrázolnak. És mindehhez csatlakozik egy bővebb, kiokosító episztola is, amelyből a derék választók megtudhatják, hogy Brüsszel miféle eszeveszett gonoszságokra készül, és hogyan akarja elveszejteni a magyarokat.

Szóval itt álljunk meg egy pillanatra és ismételjük el:

a magyar kormány illetve a Fidesz valótlanságok és csúsztatások sokaságát használva rágalmazza a közösséget, az Európai Uniót, amelyhez az ország önként és dalolva csatlakozott, és ezen belül még mintegy mellékszálként anyázza a saját pártcsaládját is.

És hát a módszereik sem éppen a fair play eszköztárából valók, mint azt a miniszterelnök úr által ajánlott felvilágosító levél mutatja.

Vegyük csak mindjárt az első pontot, amelyben az áll, hogy „be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát.” Érvként pedig idézik az Európai Bizottság honlapjáról a következőket: „az Európai Bizottság az európai erőfeszítések hosszú távú összehangolása érdekében állan- dó uniós áttelepítési keret létrehozására tett javaslatot.” A magyar röpirat szerzői végig betelepítésről írnak (noha az idézet áttelepítésről szól). A korrektség jegyében engedjük meg, hogy természetesen a kormány szempontjából a befogadandó 680 fő is betelepítésnek számít. De azért vessük ezt egyfelől össze a letelepedési kötvény biznisz vagy húszezres „kvótájával”, benne maffiózokkal és terroristákat finanszírozó egyedekkel. Másfelől a szöveg szándékos csúsztatással azt a látszatot kelti, hogy a Bizottság fél Afrikát akarja a Hortobágy- ra telepíteni, miközben a valóságban az Unió területén lévő menedékkérők áttelepítéséről van szó, egyik tagállamból a másikba. Azért, hogy enyhítsék a frontországokra nehezedő nyomást.

Az egész szöveg bővelkedik hasonló módszerekben, csúsztatásra valótlanság, ferdítésre koholmány következik. Aminek elsősorban az a célja, hogy feltüzelje a tábort az európai parlamenti választásokra. A második pontban például azt állítják, hogy „Brüsszel” gyengíteni akarja a tagállamok határvédelmi jogait. Ennek természetesen éppen az ellenkezője igaz. Ahogy a Bizottság cáfolatában áll: „A javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja mind az alapvető jogokat, mind a tagállamok szuverenitását saját határaik felett.”

A magyar kormány 7 pontját az Európai Bizottság tételesen cáfolja, de szerintem ők is tudják, hogy ennek semmi jelentősége nincs. Legalábbis nálunk. Nem pusztán azért, mert alig valakihez jut el a cáfolat, hanem azért mert ez az anyázás a hatalmon lévők politikai stratégiájának fontos eleme. Az unió különböző szervezetei, illetve azok képviselői eddig is megfogalmaztak olyan dörgedelmeket, minthogy nahát, meg, ezt nem kellene, és juj, a magyar illetékesek meg ráerősítettek a trollkodásra. Mert ennek valódi következménye nincs.

Most ugyan összejött a szükségesnél is több tagállam és párt javaslata arról, hogy zárják ki a Fideszt a Néppártból.  De ennek sincs különösebb hatása. Egyfelől ebből a propozícióból leg- feljebb valami hosszú huzavona lesz, másfelől meg az előterjesztők belpolitikai szempontból leginkább a Fidesznek/kormánynak tesznek szívességet. Mert hát lehet majd a szokásos ismétlő üzemmódba állítani az apparátust és szajkózni, hogy tessék, megmondtuk, a bevándorláspárti brüsszelmoszkva becsmérli és támadja a magyar embereket, mert mi a kereszténység utolsó bástyájának lángpallosaként védjük a belügyeink függetlenségének autonómiáját az Uniótól, amelyik valójában nem más, mint egy migráns-tourist. És a hatalmon lévők népszerűsége növekszik.

Tényleg ügyes. A mi vezéreink, fortélyos kurucok, ezt jól kifundálták: olyan szabadságharcot folytatnak, amelynek hadiköltségeket éppen azzal fizettetik meg, aki ellen harcolnak.

Szerző: Mátyás Győző

(Forrás: 168 óra)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.