Devosa: Közjelleggel (9)

Társasházak figyelmébe! Bár a kerületi újságban, illetve Facebook-oldalamon is már pár napja olvasható, nem árt itt is pár szóban felhívni mindenki figyelmét arra, ismét lehet lehetett pályázni, merthogy kiírták a pályázatokat.

A társasházak életében a közös kassza komoly szerepet játszik, hiszen bármilyen felújítást, javítást, fejlesztést csak abból a pénzből tudnak elvégeztetni, amit a közös költségben be- fizetnek. A lakók döntik el, hogy mennyit fizetnek be és ebből mennyi tartalékot képeznek, de sajnos jövedelmi viszonytól, családi állapottól független, hogy egy felújítást el kell-e végeztetni vagy sem. Ezeknek, a sokszor anyagilag igencsak megterhelő munkálatoknak az elvégzéséhez járul hozzá az önkormányzat, pályázati támogatás formájában.

A pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügy- félszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5., Klauzál téri Csarnok) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról. A pályázatokra a gázszolgál- tatásból kizárt társasházak kivételével a társasházi pályázatnál megadott benyújtási határidők érvényesek.

TÁRSASHÁZI PÁLYÁZAT
A 2018. évi általános társasház-felújítási pályázat két ütemben kerül kiírásra, az első pályá- zat leadási határideje június 22-e volt. A második ütemben június 23-tól augusztus 27-e 18 óráig lehet benyújtani a pályázatokat. Az első ütem elbírálásának határideje augusztus 13-a, a 2. ütemé október 8. Idén is felállított a kiíró egy fontossági sorrendet, melyet a támogatás odaítélésénél figyelembe vehetnek. Eszerint a) közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetését célzó felújítás / b) tetőhéjalás, tetőszerkezet / c) közterületet nem érintő, telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetését célzó felújítás / d) épületgé- pészeti felújítások és építések (közösségi liftek, elektromos hálózat, gázvezetékek, kémény, kéményseprőjárda, vízvezeték, csatorna stb.) / e) egyéb. A kiírásban szerepel a Főkétüsz által kiadott kémény-felújítási, bélelési kötelezettség, közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetését célzó felújítás is. A maximalizált összegek a pályázati kiírásban megtalálhatóak.

ÉPÜLETEK SZERKEZETI ELEMEINEK FELÚJÍTÁSA
Eme pályázatot érdemes végigböngészni minden társasházkezelőnek, mert széles spektrumban nyújthat segítséget a közműszolgáltatók vagy építésügyi hatóságok általi kötelezettségek elvégzésére, többek között függőfolyosó, födém, elektromos hálózat, tetőszerkezet, kéményseprőjárda, kémény felújításra, stb.

KAPUFIGYELŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA
A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása. A pályázat benyújtási határideje eltér a többitől, 2018. július 13-a. A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő, maximum 250 ezer forint lehet.

KUKATÁROLÓK LÉTESÍTÉSE
A pályázatot a társasházak hulladéktároló edények lakóépületen belüli szeparálására, esztétikai és közegészségügyi szempontból megfelelő, az épület építészeti architektúrába illő helyének kialakítására irányuló munkáinak támogatására lehet benyújtani.

GÁZSZOLGÁLTATÁSBÓL KIZÁRT TÁRSASHÁZAK
A pályázatot a gáz alap- és felszálló vezetékek felújítási munkáinak támogatására lehet benyújtani, amennyiben a gázszolgáltató – FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. – a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból. A pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.

MAGÁNSZEMÉLYEK NYÍLÁSZÁRÓ FELÚJÍTÁS
Az egy lakásra jutó támogatás mértéke maximum ötszázezer forint. A lakások nyílászáróinak felújítására az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek pályázhatnak.

Devosa Gábor, önkormányzati képviselő
Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-1-462-3106 telefonszámon.

(Forrás: A mi Erzsébetvárosunk blog)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.