Közjelleggel (6)

Ismét lehet, lehetett pályázni, ejtsünk gyorsan, röviden pár szót a május végéig beadható társasházi és egyéb pályázatokról. Már csak annál is inkább, mert addig már alig csak két hét van hátra, illetve mert többen, többször is jelezték, hogy egy-egy pályázat csak nagyon nehezen (vagy egyáltalán nem) található meg az önkormányzat honlapján, így azokról csak késve szereznek tudomást.

1.) Növényesítés támogatása erzsébetvárosi lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére
Pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő

  • társasházak
  • lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.)
  • önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek)
  • a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2017. május 31. Részletek itt találhatók.

2.) Nyílászáró felújítási pályázat magánszemélyek részére
A pályázatok benyújtása:
I. ütem 2017. május 2-től 2017. május 31. (18 óráig),
II. ütem 2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 30. (18 óráig)
Részletek (kiírás, adatlap, nyilatkozat) itt találhatók.

A pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5., Klauzál téri Csarnok) vagy letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról. A pályázati anyagban benyújtandó a Pályázati felhívás 1., 2. számú mellékletei. A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon egy példányban kell benyújtani Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin.

3.) Otthonvédelmi program Erzsébetvárosban
Hevederzár felszerelésére (a kerületben lévő lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők, önkormányzati intézmények részére). Célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása. A pályázat benyújtása előtt kérni kell az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület helyszíni felmérését és tájékoztatását.

A pályázati adatlapot és mellékleteit 1 példányban zárt borítékban a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Erzsébet krt. 6., Garay utca 5. vagy Klauzál téri Csarnok) hivatali munkaidőben vagy postán feladni ajánlott küldeményként. A borítékra rá kell írni a következőket: „Otthonvédelmi program hevederzár pályázat 2017. év”
Benyújtási határideje: 2017. május 31.
Részletek itt olvashatók.

+1
Erzsébetvárosi gázszolgáltatásból kizárt társasházaknak pályázati kiírás 2017. Beadás: folyamatos!
2017. évi társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészei rendszereinek rendeltetését gátló – ezen belül gázszolgáltatásból való kizárás miatti – javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat Kiírása. A pályázatot benyújtani 2017. április 3. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb a Bizottság 2017 évi utolsó ülését megelőző 15. napjáig lehet.
Részletek itt találhatók.

Amennyiben segítségre van szükségük, hívjanak minket, vagy írjanak az mszpfrakcio07@gmail.com címre.

Devosa Gábor és Kispál Tibor önkormányzati képviselők

***

A képviselők elérhetősége:

Devosa Gábor – Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságban tag
Fogadóóra
Időpontja: minden hónap második csütörtökén 14:00-16:00-ig
Helye: Lakossági Piros Pont (Budapest VII. Dob u. 65.)
Továbbá fogadóóráit folyamatosan tartja telefonos egyeztetés alapján. Ezért időpont egyeztetés miatt kéri hétköznap 8.00-16.00 között hívja az alábbi telefonszámok valamelyikén: Devosa Gábor privát mobil szám: 06-30-900-33-11, ha ezen a számon nem tudja elérni, hívja az MSZP frakció titkárságát a 462-3106-os telefonszámon, ahol kollégái szívesen állnak rendelkezésére.

Dr. Kispál Tibor – 4. sz. egyéni választókerület, Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságban tag, szociális és egészségügyi tanácsnok
Fogadóóra
Időpontja: minden hónap első péntekén 14:00-16:00-ig
Helye: Lakossági Piros Pont (Budapest VII. Dob u. 65.)
Időpontja: minden hónap második péntekén 14:00-16:00-ig
Helye: Nyugdíjas Klub (Budapest VII. Király u. 97.)
E-mail cím: tkispal@gmail.com
Tel: +36 30 655-2822

(Forrás: A mi Erzsébetvárosunk blog)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.