Testületi ülés után 8.

Akkor most hosszabban az előző posztban beharangozott november 23-i testületi ülésről, ahol – sok más mellett – napirendre került a Dózsa György úton lévő házak és lakók ügye. Frakciónk „A VII. kerület Dózsa György út lakóházaiban élők védelme” címmel nyújtott be előterjesztést, ebben javasoltuk, hogy a Dózsa György úton, a Felvonulási térre tervezet 5, mélygarázsos épület építési munkálatainak megkezdése előtt a Polgármester, az Önkormányzat képviseletében tárgyaljon a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel, az illetékes Kormányhivatallal, az illetékes hatóságokkal, a megfelelő önkormányzati, állami szervekkel.

Ennek célja, hogy az eddig el nem végzett modellező hatástanulmányok miatt senkinek sincs ismerete arról, hogy a belvárosi kerületekben komoly kockázatot jelentő talajvíz áramlása, annak erőssége, iránya, a talajvíz szintje hogyan változik meg. Amennyiben megváltozik, az jelent-e kockázatot a Dózsa György úti házakra, ill. a kerület más házaira.

Attól, hogy Erzsébetváros Önkormányzatának hivatalosan nincs feladata és forrása ezt a komoly tanulmányt megfizetni, attól még a kerület vezetése ne tegye nyugodt szívvel karba a kezét! Kötelességünk feltáratni a talajvíz okozta kockázatokat, amelyek esetlegesen felmerülhetnek az építkezés befejezését követően. Van kockázat vagy nincs?! Ha van milyen, mekkora a bekövetkezésének valószínűsége, mekkora a hatása, milyen távolságra lehet hatása az építkezéstől és milyen előfeltételekkel lehet lenullázni a kockázatok bekövetkeztének valószínűségét?

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. százmilliárdnyi közpénzzel rendelkezik, amely bőséges fedezet nyújt egy ilyen modellező tanulmány elkészíttetéséhez. A vitát követően a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el határozati javaslatunkat. (És be fogunk számolni arról, hogy ennek nyomán a kerület vezetése megtette-e a szükséges lépéseket.)

Ezen kívül még két módosító indítványt adtunk be Devosa Gáborral. Az egyik az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet. Javasoltuk, hogy a lakástulajdonosokhoz hasonlóan, egy összegben fizessék meg a bérlők a bérleti díjat. (Erzsébetvárosban a bérleti díjon felül, külön fizetnek a bérlők az osztatlan közös tulajdon takarításáért, a közös víz- és áram használatért, ha van lift a lifthasználatért.)

A javaslatot a kerület vezetői, a Fidesz képviselői elutasították, amivel az önkormányzati lakásbérlőket továbbra is követhetetlen módon kötelezik olyan költségek fizetésére, amelyeket a bérleti díjban egyben kellene megfizetniük.

A másik módosító javaslatunkat is elutasították, amelynek a lényege az, hogy ha már az ország vezetése a gyermeket, unokát akarják kötelezni a szülők és nagyszülők gondozására a nyugdíj helyett, akkor joga legyen a gyermeknek az önkormányzati bérlakásába lakcím- kártyával bejelenteni a szülőt, illetve nagyszülőt. Különösen akkor, ha azok magukra maradtak, vagy betegek. Ezt a módosító indítványunkat újra benyújtjuk a soron következő képviselő-testületi ülésen!

dr. Kispál Tibor, önkormányzati képviselő

(Forrás: A mi Erzsébetvárosunk blog)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.