Átvéve a fővárostól a felügyelet

Átvette a fővárosi csapattól az erzsébetvárosi rendészet a nagykörúti szakasz felügyeletét.

Az igaz, a szerződéskötés még májusban történt, de megállapodtak az illetékes szervek, és ennek értelmében az eddigiek során a Főváros kezelésében lévő közterületek közül a Rottenbiller utcában, a Damjanich utcában, az Erzsébet körút Dohány utca – Rákóczi út közötti szakaszán ezentúl Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága látja el a közterület-felügyeleti feladatokat.

+36-1-461-9040 – ez az éjjel-nappal működő telefonszám hívható, ha az alábbi feladatok valamelyikét kellene megoldani:

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését,
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzésére, megakadályozására, megszakítására, megszüntetésére vonatkozó ellenőrzési feladatokat, illetve ezek szankcionálását,
 • a közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításával kapcsolatos feladatokat,
 • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését,
 • közreműködést a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködést a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
 • közreműködést – a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével – az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,
 • a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállítását, kerékbilincs alkalmazását
 • a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzését, szankcionálását, közterületeken szeszes ital fogyasztásának ellenőrzését;
 • a védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzését,
 • a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzését, szankcionálását, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése;
 • a településképi szabályok ellenőrzését, közterület felügyeleti hatáskörbe tartozó közúti közlekedési szabályok ellenőrzését és az azokat előíró jogszabályok szerinti szankcionálását. 

(Forrás: ittlakunk.hu)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.