Ülésezett a képviselő-testület

Ezen a héten is ülésezett Erzsébetváros Önkormányzata képviselő-testülete.

Habár a fennálló veszélyhelyzet alatt a képviselő testület feladat- és hatáskörét az adott kerület vagy település polgármestere gyakorolja, itt Erzsébetvárosban minden rendelet és döntés továbbra is a képviselők bevonásával születik meg online ülések formájában. Ezen a héten számos fontos döntés született többek között a lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról, a szociális támogatásokról vagy a szünidei érkeztetésről.

A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosításával megteremtettük annak lehetőségét, hogy a lakhatással foglalkozó civil szervezetek számára lakásokat adjon bérbe az önkormányzat. Szándékunk szerint ezzel a módosítással, a hajléktalansággal küzdő, valamint a hajléktalanság szélére sodródó embereknek tudunk segítséget nyújtani.

Nem változnak a térítési díjak a szociális támogatásokat, szociális szolgáltatásokat, valamint a gyermekjóléti támogatásokat illetően 2021-ben.
A 2020-as év tapasztalatai alapján módosult a civil szervezetek, valamint az egyházi szervezetek, közösségek támogatását szabályozó rendelet. A jövőben megszűnnek az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások, bővülnek az elszámolható költségek, nem lesz konkrét dátumhoz kötve a pályázati kiírás időpontja.

Új rendeletet született az emléktáblák állítására vonatkozó szabályokról. A rendelet hatályba lépését követően az önkormányzat kultúráért felelős alpolgármesterénél lehet kezdeményezni, egy forma nyomtatványt kitöltve, emléktábla állítását.
Emléktábla állításának támogatásáról döntött a képviselő-testület: a Wesselényi utca 13. szám alatti társasház épületén, a társasház kezdeményezésére, kerül elhelyezésre Déry Tibor író és költő emléktáblája.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban is fontos döntéseket hozott az képviselő testület:
A teljes nyári szünet alatt biztosítjuk a gyermekétkeztetést.
A nyári szünet teljes ideje alatt, az iskolai ügyeleti időszakban és a nyári napközis táborban részt vevő, ellátást igénybe vevő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egész napos étkezési költségét (tízórai+ebéd+uzsonna) is biztosítjuk.

Kijelöltük a nyári napközis táborok helyszíneit és időpontjait: 2021. június 28-tól 2021. augusztus 19-ig kéthetes váltással, a felsorolás sorrendjében az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, az Erzsébetvárosi Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium Dob utcai és Kertész utcai telephelye, valamint a Baross Gábor Általános Iskola szolgál helyszínül a napközis tábornak.

Erzsébetváros Önkormányzata

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.