Nyári tábori pályázat 2021.


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évben Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatására előfinanszírozással pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő óvodák, a kerületi, állami fenntartásban és működtetésben lévő iskolákat támogató alapítványok, továbbá az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmény.
Pályázat célja: Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatása.
Pályázati feltételek:

• önkormányzati fenntartásban és működtetésben lévő óvodák, és a kerületi állami fenntartású és működtetésű iskolákat támogató alapítványok min. 20 fő táborozására pályázhatnak,
• szociális és gyermekjóléti intézmény min. 12 fő táborozására pályázhatnak.

A pályázók köréből kizárásra kerülnek azon pályázók, akik a 2020. évi pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról hiányosan, esetleg nem számoltak el. Egyazon pályázó több nyári tábori program megvalósításához is nyújthat be pályázatot.

A balatonmáriafürdői tábor befogadóképessége: 60 fő

Rendelkezésre álló forrás: 7.000.000,- Ft.

Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn. Az elnyerhető támogatás mértéke pályázatonként : min. 70 000,- Ft. max. 800.000,- Ft.

Az elnyert támogatási összeg formája: egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozással.

A pályázat keretében megvalósítandó programhoz szükséges saját forrás mértéke: a pályázott program teljes költségvetésének 10%-a. A pályázatot „Balatonmáriafürdői tábor 2021.” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani

2021. március 1-ig

Személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában vagy postai úton az alábbi címre:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest Garay utca 5.)

Minden egyéb információ elérhető a csatolt dokumentumokban.

Erzsébetváros Önkormányzata

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.