A menekült nem „migráns”

 

Ki a „migráns”? Ki a menekült? 

A „klasszikus” demokrácia rendszere napjainkban válság felé sodródik (nem először; eddig még mindből jól jött ki). A választásokon a politikai érdekek képviseletének csökkenésével nő a marketing szakemberek, az ún. választási tanácsadók szerepe, a politikai tartalmakat a hívószavak váltották fel.

Aki kampányát hívószavakra alapozza, hajlamos ezt a hatalomba kerülve is folytatni — legalább látszik, hogy komolyan gondolta mindazt, amit a kampányban mondott. Ezért aztán ha bármi probléma adódik, immár nem az a kérdés, hogyan oldjuk meg, mit csináljunk vele, hanem az, hogy minek nevezzük. Ezen megy a mindinkább eldurvuló küzdelem, és ha az a kifejezés nyer, amelyhez a választók pozitív képzeteket társítanak, akkor „a hatalom” pénzekkel tömi ki a problémás személyeket, ha pedig az, amelytől viszolyognak, akkor pellengérre állítja őket (és ez még csak a kezdet).

A menekültügyi szómágia gyönyörű példáit olvashatjátok a nyest.hu nagyszerű elemzésében. Ez a cikk azonban egyértelműen az angolszász, azon belül is a brit szóhasználatra összpontosít. Szép példája ennek az ’illegális bevándorló’ (illegal immigrant) kifejezés átalakulása, amelynek egyik lépéseként az illegálist felváltotta az irreguláris, a másikban pedig a bevándorlót a „migráns”.

A kontinensen máshol húzódnak a frontvonalak; az egyes nyelveken akár a tükörfordításként hasonló szavakhoz is más és más asszociációk tapadnak. Ezért használom a „migráns” kifejezést végig idézőjelben, lévén ez a szó egy friss átvétel nyelvünkben — korábban nagyon pontosan megkülönböztettük a kivándorlókat, akik elmennek vhonnan, a bevándorlóktól, akik megérkeznek vhová. 2010 előtt a kormányok és maga az Unió is többnyire az „illegal migrant” kifejezést használta azokra, akiknek nem voltak rendben a papírjai, a legkülönfélébb civil szervezetek pedig az „irregular” jelzőt — aztán fokozatosan a hivatalos dokumentumokban is tért hódított az irregular; sikerült elfogadtatni azt, hogy az „illegal” pejoratív, tehát kerülendő.

Kerülik is, csak Magyarországon nem. Itt ugyanis éppen az a cél, hogy ezzel (is) hangulatot keltsenek az úgymond bevándorlók ellen, akikről már (érvénytelen) népszavazást is tartottunk — magyarul „híva fel” figyelmüket arra, hogy ha itt akarnak maradni, nem vehetik el munkahelyeinket, viszont tiszteletben kell tartaniuk kultúránkat és törvényeinket. Nem volt köztük senki, aki itt akart volna maradni — pedig ezeket a fenyegető baromságokat még csak nem is értették. Wermer A.-tól Finkelsteinig ívelő „politikai” pályáján Orbán V. kiválóan megtanulta, hogy a tartalmi kérdések fikarcnyit se számítanak. Ezért akit nem ő hívott és még kötvényt se vesz, csak át akarna utazni, az illegális migráns, akitől megvédjük Európát, mert csak azért jön, hogy kiszorítsa munkahelyeikről az európaiakat, de főleg a magyarokat.

Nos, az uniós jog nagyon határozottan megkülönbözteti az illegális bevándorlók két csoportját:

Az 1. csoport tagjai a menekültek, akik meghatározására az Unió az 1951-es Genfi Egyezmény definícióját fogadja el: az, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása avagy politikai meggyőződése miatt az üldözéstől megalapozottan félve az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől félve nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgárság nélkül és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől félve nem akar oda visszatérni”. Ő először menedékkérő lesz, aztán az igényét vagy elismerik, vagy nem.

2. csoport tagjai mindazok, akik nem menekültek. Közöttük vannak olyan átmeneti esetek, akik oltalmazott, befogadott, illetve menedékes státuszra lehetnek jogosultak — a többiek, azok a gazdasági menekültek, akiket nevezhetünk akár migránsoknak is, ha érzékeltetni akarjuk ellenséges hozzáállásunkat. Márpedig mi akarjuk, fölöttébb:

* „A gazdasági bevándorlás rossz”. (Orbán V.) 
* „Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között, Magyarországot szeretnénk Magyarországként megtartani.” (Orbán V.)
* „A megélhetési bevándorlás visszafordíthatatlan gazdasági, társadalmi, kulturális és közbiztonsági problémákhoz vezet.” (Fidesz frakciója)

Stb.

E koncepció sötét ostobaságáról majd legközelebb.

Fügedi Ubul

(Forrás: A mi Erzsébetvárosunk blog)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.