Bulinegyed – Első lépés

Az MSZP Frakció rendkívüli ülést kezdeményezett Belső-Erzsébetváros ú.n. „bulinegyede” tárgyában. Az elmúlt években elindult egy olyan kedvezőtlen folyamat, ahol a valóban értékes kulturális szférából érkező üzemeltetőket felváltotta, illetve folyamatosan felváltja egy olyan vendéglátói üzemeltetői kör, amelynek a látogatói köre termeli azokat a feszültségeket, melyek élhetetlenné tették Belső-Erzsébetvárost az itt élő lakosság számára. Ezért az MSZP Frakció rendkívüli ülést kezdeményezett az ú.n. „bulinegyed” tárgyában. A javaslat az első lépés a „bulinegyed” problémáinak megoldására.

Probléma térkép:

A feszültség több, jól körülírható területen jelentkezik.

 1. Az itt élő lakosság pihenéshez való joga, mely elvitathatatlan és minden önkormányzati képviselőnek tenni kell azért, hogy a pihenéshez való alkotmányos jogot szabályozással rendeleti úton biztosítsa.
 2. vendéglátó tevékenység szabályozatlansága. Az nem lehet cél, hogy azt a sokszínű tevékenységet, amely valaha normális mederben elindult egy tollvonással megszüntessék. Ez nem lenne helyes, hiszen olyan érték is veszhet vele, amit utólag már nem lehetne helyre hozni.

Vissza kell térni a gyökerekhez és meg kell találni azt a kompromisszumot, amivel jó irányba fordíthatjuk a dolgokat.

Az jól látható, hogy maguk az üzemeltetők is tisztában vannak azzal, hogy ahogy eddig volt nem mehet tovább. Tudják kik közülük azok, akik csak az „aranyláz” miatt bukkantak fel ezen a területen, a lehető legnagyobb haszon reményében, mások érdekének figyelmen kívül hagyásával. Vannak javaslataik és ötleteik, közülük sokan jelezték, hogy elismerik az itt élő lakosok igényeit partnerek a megoldásban.

 1. vendéglátó tevékenységhez szorosan köthető közbiztonsági problémák, melyek az elmúlt 7-8 évben bukkantak fel. Belső-Erzsébetváros a „bulinegyed” megjelenése előtt Budapest bűnügyi térképén a legbiztonságosabb területek közé tartozott a hagyományos turizmus kedvelt célpontja volt (zsidónegyed és turisztikai nevezetességei). Jelenleg elszaporodtak az idegenforgalomhoz kötődő közbiztonsági problémák, a kábítószerrel való visszaélés, a kerítés, a prostitúció, könnyű és súlyos testi sértések, a garázdaság, a rongálás szinte kimerítve a fél Büntető törvénykönyvet. Mindezek ismeretlenek voltak korábban ezen a területen.
 2. vendéglátó tevékenységhez szorosan köthető köztisztasági problémák, melyek minden itt élő és szórakozó számára nyilvánvalóak. Ezek felsorolásszerűen, az utcai szemét, hányadék, emberi ürülék stb.

Belső-Erzsébetváros területén óriási feszültség alakult ki a lakosság és a szórakozó helyek tulajdonosai között. A területen működő kulturális és partiipar a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint évi 6,6 milliárd forintot fizet be az államkasszának, ám ebben nincs még benne a nem erzsébetvárosi székhelyű, de ott tevékenykedő cégek adója, valamint a beszállítók és a kapcsolódó szolgáltatások (személy és légi szállítás) által termelt állami bevétel.

Valószínűleg több tíz milliárd forint állami bevételről beszélhetünk. Egy ilyen jelentős állami bevétel mellett azonban az államnak szolgáltatási kötelezettségei is vannak.

Kétségtelen az is, hogy az itt élő lakosság is jelentős adót fizet be az államkasszába, ugyanakkor nem várható el az, hogy az állampolgár, aki nem tud pihenni az otthonában, az a  munkahelyén meg tudjon felelni a követelményeknek. A fáradtság és kialvatlanság a gyerekeknél az iskolai teljesítmény, a munkaképeseknél pedig a munkahelyi teljesítmény csökkenésében, majd az elbocsátásban jelentkezhet és akkor csökkenhet az állami adóbevétel.

A fentiek miatt az államnak – már amennyiben fontos számára a fenti adóbevétel – legalább két területen hatékonyan lépnie kell. A kerület köztisztasági feladatainak ellátásához céltámogatás formájában költségvetési támogatást kell biztosítania. A kerületi rendőrkapitányságát vagy más rendőri szervezetet olyan létszámú személyi erővel kell megerősíteni, amely folyamatos jelenlétével vissza tudja szorítani az idegenforgalomhoz kapcsolódó bűnelkövetéseket. A rendőri jelenlétet semmilyen civil biztonsági szervezet nem tudja pótolni, arra feltétlenül szükség van. A rendőri élőerőnek jól láthatónak kell lennie, hogy a bűnelkövetők elhagyják e jól körülírható területet.

Az országgyűlési képviselő kezdeményezze a Nemzeti Dohányboltokról szóló törvényben a működésük szabályainak az általános kereskedelmi előírásokhoz való igazítását, különösen az alkoholos italok árusításánál, a közterületi alkohol fogyasztás és a nyitvatartás szabályainál, valamint az üzletek működésének ellenőrizhetőségét a települési önkormányzatok hatóságai számára.

Javasoljuk, hogy az utcai zaj- és környezetszennyezés csökkentése érdekében a nem dohányzók védelméről szóló törvényben Belső-Erzsébetváros közigazgatási területén működő vendéglátó helyiségeket szabályozott módon mentesítse a dohányzástilalma alól. Más európai városok már alkalmazkodtak a változásokhoz szabályozták a kulturált szórakozás érdekében ezt a kérdéskört is.

Az országgyűlési képviselő kezdeményezze, hogy a világörökségi területen fizetendő felügyeleti díjat ne a férőhelyek száma, hanem a vendégforgalom alapján határozzák meg.Az államnak a társasházi törvényt módosításán keresztül is be kell avatkoznia azért, hogy a társasházak érdemi partnerekké válhassanak a lakókörnyezetük élhetővé tartásában.Szükséges a társasházi törvény olyan módosítása, amely a társasházban élőknek vétójogot ad azon vendéglátóhelyek kiszűrésére, akik nem akarnak együttműködni a lakókkal a kulturált szórakozás biztosításában. Ezek a vendéglátóhelyek ne folytathassák a működésüket.

Szükségesnek tartjuk, hogy a Képviselő-testület is tisztán lásson abban, hogy a „bulinegyed” területén mely vendéglátó helyeknek van engedélyük, azokhoz az engedélyekhez milyen rendőri szakhatósági engedély járult, mikor adták ki azokat, szükséges-e az újabb felülvizsgálat stb. Az éjszakai engedélyes helyekre a jegyző vagy a rendőrség kapott-e panaszt és mi lett e panaszok, vizsgálatok eredménye, volt-e 24-06 órás engedély visszavonás.

E kérdésekre a válaszok sürgetőek ezért a jegyzőt soronkívül fel kell kérni, hogy egy ilyen kérdésekre választ adó beszámolót a Képviselő-testület elé terjesszen.

 • Javasoljuk, hogy a jegyző vizsgálja ki és kezdeményezze a kerület lakóinak nyugalmát és a köztisztaságot tartósan sértő szórakozóhelyek működését és kezdeményezze a bezárásukat. Szükségesnek tartjuk Belső-Erzsébetváros parkolási szabályozásának felülvizsgálatát. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a 20 óra utáni ingyenes parkolás nem szolgálja az itt élők lakhatásához való jogát.
 • Javasoljuk, hogy 00-24 órás fizetőparkolás legyen ezen a területen, hiszen a helyi lakosságnak nem kell fizetni, aki pedig használja a területet az fizessen.
 • Javasoljuk, hogy az önkormányzatnak a közterületeken olyan nyilvános wc-ket kell létesíteni, üzemeltetni, amely ingyenesen használhatók.
 • Javasoljuk, hogy a polgármester kezdjen egyeztetést a vendéglátóhelyek képviselőivel annak érdekében, hogy a nyitvatartási idejükben fogyasztás nélkül is kötelesek legyenek engedni a wc-k használatát és erre a bejáratnál kiírva fel kell hívni a figyelmet.
 • Javasoljuk, a közterületen történő környezetszennyezés szabálysértési bírságának minimumát a lehető legmagasabb értékre emelni.
 • Javasoljuk, hogy a „bulinegyedben” a közterületek takarítása az alábbiak szerint legyen szabályozva: az üzletek előtt záráskor az üzemeltető kötelessége a takarítás, amit megbízással átruházhat más vállalkozóra vagy az önkormányzatra.
 • Javasoljuk, hogy a hatóság a helyszínen azonnali bezárást rendeljen el, ha megszegik a vendéglátóhely, az élelmiszerüzlet, a terasz nyitvatartási, árusítási, zajkibocsátási szabályait. Ismétlődés esetén a működési engedélyt meghatározott időre, legalább 7 napra fel kell függeszteni. A zajmérést úgy kell végezni, hogy minden érintett (lakossági, vendéglátó és hivatali képviselő) legyen jelen azon a későbbi viták elkerülése érdekében.
 • Javasoljuk, hogy kötelezzék a szállások üzemeltetőit, hogy a társasházakban, azok közös képviselőinél tegyék elérhetővé az elérhetőségüket, hogy panasz vagy bármilyen probléma esetén legyen kihez fordulni. A szálláson minden vendég figyelmét írásban fel kell hívni a társasházban való viselkedés (zaj, szemetelés, stb. ) szabályaira.

Az előterjesztésünk azt a célt szolgálja, hogy elmozdulva a holtpontról közösen kezdjük megoldani ezt a mára már minden szereplő számára tarthatatlan helyzetet. A javasolt cselekvési tervünk első lépései ezek és további javaslatokat terjesztünk a későbbiekben a Képviselő-testület elé, amelynek egyedüli célja az, hogy az itt élők pihenéshez való jogát helyreállítva, egyben megóvjuk azt, ami hungarikum és értékes.

Az MSZP Frakció előterjesztésének teljes szövege itt olvasható.

Devosa Gábor, Dr. Kispál Tibor, Németh Gábor
önkormányzati képviselők, az MSZP-frakció tagjai

(Forrás: A mi Erzsébetvárosunk blog)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.